Publikace

Publikace členů katedry či publikace, na kterých se členové katedry významně autorsky podíleli vydané v posledních letech.

VACULÍK, Jaroslav: Nástin českých a slovenských přeshraničních emigrací v meziválečném období

ČAPKA, František - SLEZÁK, Lubomír - VACULÍK, Jaroslav: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce

ČAPKA, František:
Odbory v českých zemích v letech 1918-1948

ŠTĚPÁNEK, Kamil - VACULÍK, Jaroslav:
Obecné dějiny novověku II.-III. (17. a 18. století)

ČAPKA, František:
Dějepis 9
Novověk, Moderní dějiny

VACULÍK, Jaroslav: Češi v cizině 1850-1938

ČAPKA, František: Dějiny zemí Koruny české v datech

VACULÍK, Jaroslav: České menšiny v Evropě a ve světě

MALINA, Jaroslav a kol. (podíl F. Čapka): Antropologický slovník

VACULÍK, Jaroslav (ed.):
Katedra historie
Informační příručka

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3

ČAPKA, František - SLEZÁK Lubomír:
Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana
(se zřetelem na Moravu a Slezsko)

ČAPKA, František - LUNEROVÁ, Jitka:
Tragédie mnichovské dohody

BÍLEK, Libor - KOVÁČIK, Josef:
Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy

Autorský kolektiv:
Karel Altman, František Bačovský, Ludvík Belcredi, František Čapka, Michaela Čornejová, Milena Flodrová, Tomáš Kocman, Pavel Krafl, Karel Mrázek, Rudolf Musil, Jindra Pavelková, Monika Sobolová (Svobodová), Tomáš Valeš, Aleš Vyskočil:
Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4

ČAPKA, František:
Obrazy ze života společnosti v českých dějinách

MIHOLA, Jiří (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma

ČAPKA, František - SANTLEROVÁ, Květoslava:
Procházka Brnem

ČAPKA, František - VYKOUPIL, J.:
Dějepis 8
Novověk

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info