Celostátní studentská
vědecká konference - Historie

 • Obecné informace o těchto konferencích

  Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů mají možnost každoročně soutěžit se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie. Od roku 1997 se této akce pravidelně účastní i naši posluchači, proto jsme zřídili tuto stránku, která obsahuje základní informace, které potřebujete, pokud se rozhodnete této akce zúčastnit.

 • Proč se zúčastnit?

  Účastník se setká s odborníky v oboru, pozná nejlepší studenty historie z ostatních univerzit, získá potřebné zkušenosti a těm nejlepším je pak dokonce publikována jejich studie a získají tak dobrou položku do svého životopisu.

 • Kde a kdy se akce koná?

  Každý rok je to někde jinde, v organizaci se střídají jednotlivé katedry a ústavy historie po celé ČR (za rok 1995 Ostrava, 1996 Hradec Králové, 1997 Brno, 1998 Praha, 1999 Olomouc, 2000 Č. Budějovice, 2001 Ústí nad Labem, 2002 Opava, 2003 Pardubice, 2004 Brno, 2005 Liberec, 2006 Ostrava, 2007 Praha, 2008 Hradec Králové, 2009 Ústí nad Labem, 2010 Olomouc, 2011 Opava, 2012 Plzeň, 2013 Pardubice, 2014 Liberec, 2015 Brno). Akce je dvoudenní a bývá na přelomu března a dubna následujícího roku (tedy za rok 2016 se koná na jaře 2017). Vybraným účastníkům za naše pracoviště uhradíme cestovné a ubytování.

 • Jak se přihlásit?

  Každé pracoviště má podle statutu konference právo vyslat pouze dva reprezentanty z řad studentů bc. či mgr. oborů (a také jednoho pedagoga do hodnotící komise), kteří se zúčastní s příspěvkem, který má max. 30 stran textu. Důraz klademe na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat.

 • Jak má vypadat soutěžní příspěvek?

  Jeho formální podobu stanovuje statut konference, který vydává pracoviště, kde se konference koná. Pravidelně to bývají tyto náležitosti: 1) může se jednat o původní studii, přepracovanou seminární práci či část bakalářské nebo diplomové práce; 2) rozsah do 30 stran (12 písmo, 1,5 řádkování, písmo Times New Roman, poznámky velikost 10); 3) musí obsahovat max. 1 stránku českého resumé; 4) zahrnuje seznam použitých pramenů a literatury; 5) odevzdávají se tři výtisky svázané ideálně do kroužkové vazby.

 • Neváhejte, stojí to za to!

  Tento text je určen především studentům 3. ročníku bc. oborů a studentům mgr. oborů - neváhejte, prosím, hned na začátku zimního semestru se poraďte s vedoucím vaší bakalářské či diplomové práce a rozmyslete si, s jakým příspěvkem se chcete konference zúčastnit. Dvoudenní cesta za skvělou životní zkušeností. Tímto zážitkem prošla řada vašich spolužáků, kteří se už uplatnili v praxi a zde se měli možnost poprvé výrazněji zviditelnit.

Pokud chcete znát jejich jména, pak za všechny vybíráme:

Mgr. Martin Cempírek, který soutěžil v Brně 2004 a nyní pracuje ve Státním zastupitelství v Děčíně.
Mgr. Radim Šťěrba, jenž se zúčastnil konference v Ostravě 2006 a nyní je vedoucím katedry Občanské výchovy PdF MU.
Mgr. Libor Bílek, jenž se zúčastnil konference v Ústí nad Labem 2009 a nyní je doktorandem na FF MU a spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a zároveň vyučuje na našem pracovišti.
Mgr. Klára Košařová, která se zúčastnila konference v Pardubicích 2014 a nyní vyučuje francouzský jazyk na 1. ZŠ v Napajedlích.
Bc. Jan Krajčirovič, jenž se zúčastnil konference v Liberci v roce 2015 a jeho práce s názvem Proces se členy divadla Waterloo byla otištěna ve sborníku, ve kterém vychází prvních deset nejlepších studií a nyní vyučuje na ZŠ Kuldova v Brně.
Bc. Jan Krajčirovič, jenž se opět zúčastnil konference v Brně v roce 2016 s prací s názvem Činnost „Svobodného vysílače Ječmínek“ a následný proces se členy skupiny. „V . Černín a spol byla otištěna ve sborníku, ve kterém vychází prvních deset nejlepších studií a stále vyučuje na ZŠ Kuldova v Brně.
Bc. Radek Hrazdíra, jenž se zúčastnil konference v Českých Budějovicích v roce 2017 s prací s názvem Perzekuce jednoho selského rodu na Blanensku aneb příběh Josefa Hrazdíry st., Josefa Hrazdíry ml. a Josefa Hrazdíry nejml., tato práce byla otištěna v odborném historickém časopisu Memo - odkaz zde (strana 68 - 103)
Bc. Martin Ondryáš, jenž se zúčastnil konference v Praze v roce 2018 s prací s názvem Moravští indiáni: 280 let odkazu moravských misionářů v Severní Americe.
Bc. Jan Kopecký, jenž vyhrál konferenci 2019 v Brně (viz níže), se svojí prací Typový projekt Vlna a ochrana vysílání v období tzv. normalizace
Mgr. Tomáš Maleček, který se zúčastnil konference v roce 2020, věnuje se publicistice, jeho práce o Divadle Járy Cimrmana je připravována k vydání

To je vše. Pokud vás zajímají další informace o konferenci, pak kontaktujte:

Mgr. Miroslava Jirečka, Ph.D

e‑mail:

Informace o jednotlivých ročnících soutěže:

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2019

Akce se uskutečnila ve dnech 17. - 18. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, 602 00 Brno a pořadatelem je Katedra historie PdF MU
Pozvánku konference naleznete zde.
Statuta konference naleznete zde.
CSVK - Historie 2019: seznam prací naleznete zde.

Soutěže se zúčastnilo 18 soutěžních prací. Zvítězil zástupce našeho pracoviště Bc. Jan Kopecký se svojí prací Typový projekt Vlna a ochrana vysílání v období tzv. normalizace

Celostátní studentská vědecká konference - Historie 2020

Akce se uskutečnila v listopadu 2020, pořádána byla Katedrou pomocných věd historických a archivního studia a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kvůli epidemické situaci proběhla soutěž mimořádně distančně bez přímých prezentací studentů (práce byly představeny pomocí připravených nahrávek, zachován zůstal systém dvou odborných posudků).
Katedru historie PdF zde reprezentoval Mgr. Tomáš Maleček s prací Normalizační šrámy na duši Divadla Járy Cimrmana. Obsadil dělené 3.–4. místo mezi 24 soutěžícími.

Celostátní studentská vědecká konference - Historie 2021

Konference se uskuteční na půdě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info