Studijní obory

Vlastní studium historie je orientováno především na světové a české dějiny od pravěku po současnost a didaktiku dějepisu včetně pedagogické praxe. U uchazečů se předpokládá hlubší zájem o zvolený obor, např. znalosti odborné historické literatury včetně sledování některého historického časopisu (i regionálního zaměření).

Bakalářské (tříleté) - Bc. (pedagogické asistentství)

Magisterské (dvouleté) - Mgr.

Učitelství dějepisu pro střední školy –způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Obvykle otevíráme kombinace:

dějepis - zeměpis (cca 20 studentů)
dějepis - český jazyk (cca 20 studentů)
dějepis - občanská výchova (cca 25 studentů)
dějepis - německý jazyk (cca 20 studentů)
dějepis - fyzika (cca 10 studentů)
dějepis - anglický jazyk (cca 10 studentů)
dějepis - francouzský jazyk (cca 5 studentů)
dějepis - křesťanská výchova (cca 5 studentů)
dějepis - hudební výchova (cca 5 studentů)

Schéma studia na katedře historie PdF MU (povinné předměty):

Dále si student může zapsat řadu dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů. Absolventi tohoto studia získají učitelskou aprobaci pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií.

Bakalářské studium:

1. ročník:
Úvod do studia dějepisu, Dějiny pravěku, Dějiny starověku, Pomocné vědy historické, Historický proseminář

2. ročník:
Dějiny středověku, Dějiny raného novověku

3. ročník:
Dějiny 19. století, Dějiny 20. století, Latina pro historiky, Němčina pro historiky, Oborová praxe

Navazující magisterské studium:

1. ročník:
Didaktika dějepisu, Dějiny dějepisectví, Výuková praxe, Didaktické aspekty regionálních dějin

2. ročník:
Výuková praxe, Didaktika dějepisu, Didaktické aspekty výuky dějin vědy a techniky, Didaktické aspekty výuky dějin kultury, Didaktické aspekty výuky historické geografie

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info