Výzkum 

Pedagogická činnost učitelů katedry historie PdF MU se opírá o vědeckovýzkumné projekty jednotlivých členů kolektivu a jejich specifické odborné zaměření. Po vědecké stránce se na katedře dlouhodobě řeší:

- otázky didaktiky dějepisu (dr. Štěpánek, dr. Jireček )
- problematika slovanské a české středověké archeologie (doc. Klíma)
- otázky regionálních dějin (dr. Jireček, dr. Mihola)
- problematika církevních dějin středověku až vrcholného novověku (dr.Mihola)
- dějiny Turecka, problematika evropské integrace (dr. Musilová)
- společnost staršího a mladšího pravěku, vývoj mocenských institucí a ekonomických systémů pravěku (Mgr. Novotný)


V posledních letech se všichni pracovníci katedry (která byla národním koordinačním pracovištěm) zapojili do mezinárodního výzkumného projektu "Mládež a dějiny" řízeného z univerzit v Hamburku a Bergenu. Z vědecké práce členů katedry historie PdF MU vzniklo za poslední desetiletí celkem 16 monografií (včetně spoluautorství); další monografie jsou v tisku. Dílčí výsledky výzkumné práce jsou pravidelně zveřejňovány ve Sborníku prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd (aktuálně vychází pod novým názvem Dějiny a dějepis) a samozřejmě také v jiných domácích a zahraničních časopisech a sbornících. Od roku 2009 vydává katedra historie časopis Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal.

Katedra historie – publikace vydané MU

Monografie:

Nečas, C.: Balkán a česká politika. Brno 1972.
Marečková, M.: Společenská struktura Bardějova v 1. pol. 17. stol. Brno 1978.
Nečas, C.: Nad osudem českých a slovenských Cikánů. Brno 1981.
Marečková, M.: Společenská struktura Prešova v 17. století. Brno 1984.
Čapka, F.: Odbory na Brněnsku od května 1945 do února 1948. Brno 1984.
Zwettler, O.: Historickogeografický obraz jižních Čech v letech 1900-1914. Brno 1984.
Vaculík, J.: Reemigrace a usidlování volyňských Čechů v letech 1900-1948. Brno 1984. 2. vyd. 1986.
Zwettler, O.: Populační a národnostní změny v bývalém SSSR 1897-1970. Brno 1992.
Vaculík, J.: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Brno 1993.
Marečková, M.: Východoslovenská města a měšťanstvo na prahu novověku. Brno 1995.
Klíma, B.: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. Brno 1996.
Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů III. Brno 2001. Dotisk 2002.
Vaculík, J.: Poválečná reemigrace a usidlování zahraničních krajanů. Brno 2002.
Vaculík, J.: Češi v cizině-emigrace a návrat do vlasti. Brno 2002.
Vaculík, J.: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob ( Displaced Persons). Brno 2004.
Vaculík, J.: Češi v cizině 1850-1938. Brno 2007.
Vaculík, J.: Nástin českých a slovenských přeshraničních emigrací v meziválečném období. Brno 2010.

Sborníky:

Sborník prací posluchačů dějepisu I. Brno 1971.
Sborník prací posluchačů dějepisu II. Brno 1973.
Využití nejnovějších regionálních dějin ve vyučování dějepisu. Brno 1973.
Podíl vyučovacích pomůcek na modernizaci výuky dějepisu. Brno 1983.
Vyučovací pomůcky jako prostředek modernizace výuky dějepisu. Brno 1986.
Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno 1996.
Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno 1997.
Morava v pravěku. Brno 1998.
Staroslovanská Morava . Brno 2000.
Morava v 10.-13. století. Brno 2001.
České země ve 14.-15. století. Brno 2002.
České země 1434-1620. Brno 2002.
České země v 17. a 18. století. Brno 2003.
Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno 2003.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 6. Brno 1974.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 7. Brno 1976.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 8. Brno 1977.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 9. Brno 1980.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 10. Brno 1981.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 11. Brno 1985.
Sborník prací PdF UJEP, řada společenských věd č. 12. Brno 1988.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 13. Brno 1996.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16. Brno 1997.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 17. Brno 1999.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 18. Brno 2001.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19. Brno 2003.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20. Brno 2005.
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 21. Brno 2006.
České země v "dlouhém" 19. století. Brno, MU 2005.
Československo 1918-1945. Brno, MU 2005.
Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno, MU 2006.
Československo 1945-1992. Brno, MU 2007.
Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno, MU 2008.
Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno, MU 2009.
Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno, MU 2010.
Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno, MU 2011.
Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5. Brno: MU, 2012.

Časopisy:

Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 22/2007
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 23/2009
Czech-polish historical and pedagogical journal 1/2009
Czech-polish historical and pedagogical journal 2/2010
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 24/2010/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 24/2010/2
Czech-polish historical and pedagogical journal 3/2010/1
Czech-polish historical and pedagogical journal 3/2010/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 25/2011/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 3/2011/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 3/2011/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 25/2011/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 4/2012/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 4/2012/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 26/2012/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 5/2013/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 5/2013/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 27/2013/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 27/2013/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 6/2014/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 6/2014/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 28/2014/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 28/2014/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 7/2015/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 7/2015/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 29/2015/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 29/2015/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 8/2016/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 30/2016/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 9/2017/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 31/2017/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 9/2017/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 31/2017/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 10/2018/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 32/2018/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 10/2018/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 32/2018/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 11/2019/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 33/2019/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 11/2019/2
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 33/2019/2
Czech-polish historical and pedagogical journal, 12/2020/1
Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 34/2020/1
Czech-polish historical and pedagogical journal, 12/2020/2

Učební texty:

Sýkora, J. a kol.: Krásná literatura ve vyučování dějepisu v 7. ročníku ZDŠ. Brno 1971.
Sýkora, J.-Sýkorová, O.: Kdo je kdo. Brno 1973.
Sýkora, J. a kol.: Krásná literatura ve vyučování dějepisu v 8. ročníku ZDŠ. Brno 1974.
Zwettler, O.: Přehled dějin socialistických zemí v letech 1944-1975. I.-III. Brno 1982.
Čapka, F.: Dějiny Československa od roku 1945 po současnost. Praha 1984.
Zwettler, O.: Přehled dějin Finska a Islandu. Brno 1984.
Čapka, F.: Čítanka k dějinám ČSR 1945-současnost. Brno 1985.
Zwettler, O.: Historická geografie světa I. Brno 1985.
Zwettler, O.-Nečas, C.: Dějiny vědy a techniky I. Brno 1985.
Čapka, F.: Čítanka z dějin ČSR 1918-1945. Brno 1986.
Zwettler, O.-Nečas, C.: Dějiny vědy a techniky II. Brno 1987.
Vaculík, J.-Zwettler, O.: Světové dějiny 20. století. Brno 1989.
Čapka, F.: Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Brno 1991.
Dokulil, M.-Čapka, F.-Vaculík, J.: Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin I. Brno 1991. Dotisk 1992.
Zwettler, O.: Čítanka k obecným dějinám středověku. Brno 1992.
Zwettler, O.: Čítanka k obecným dějinám novověku I. Brno 1993.
Dokulil, M.-Čapka, F.-Vaculík, J.: Vybrané kapitoly z nejnovějších Československých dějin II. Brno 1993. Dotisk 1995, 1996.
Čapka, F.: Čítanka ke studiu dějin Československa 1918-1945. Brno 1993.
Čapka, F.: Dokumenty a materiály ke studiu dějin Československa v letech 1848-1918. Brno 1993.
Zwettler, O.: Obecné dějiny středověku I. Brno 1993.
Zwettler, O.: Obecné dějiny novověku I. Brno 1993.
Čapka, F.-Santlerová, K.: Stručný vývoj písma. Brno 1994.
Vaculík, J.: Čítanka ke světovým dějinám 1914-1945. Brno 1994.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994.
Vaculík, J.-Zwettler, O.: Politické myšlení Čechu a Slováku v letech 1948-1989 ve vybraných dokumentech. Brno 1994.
Marečková, M.: Materiály k základům pomocných věd historických. Brno 1994.
Vaculík, J.: Obecné dějiny novověku V/1 (1917-1945). Brno 1995.
Vaculík, J.: Texty ke studiu soudobých světových dijin (1945-1994). Brno 1996.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu a historikovy práce. Brno 1996.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Nástin českých dějin 20. století. Brno 1999.
Vaculík, J.: Obecné dějiny novověku IV. (1789-1918). Brno 1999. Dotisk 2003.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno 2000.
Marečková, M.: Přehled pomocných věd historických. Brno 2000.
Štěpánek, K.-Vaculík, J.: Obecné dějiny novověku II.-III. (17.-18. století). Brno 2000.
Klíma, B.-Čapka, F.: Nástin českých dějin (pro NŠ). Brno 2001.
Marečková, M.: Materiály k vývoji české historiografie do počátku 18. století. Brno 2001.
Čapka, F.: Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin. Brno 2002.
Vaculík, J.: Přehled světových dějin v letech 1917-1945. Brno 2002.
Vaculík, J.: Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy. Brno 2002.
Vaculík, J.: Přehled světových dějin v letech 1917-1945. Brno 2002.
Čapka, F.: Dějiny českých zemí 1850-1918. Brno 2003.
Marečková, M.: Materiály k českým národním a státním dějinám do pol. 19. století. Brno 2003.
Štěpánek, K.: Obecné dějiny novověku I. (16. století). Brno 2003.
Vaculík, J.: Obecné dějiny novověku V/2 (1945-1990). Brno 2003.
Vaculík, J.: Dokumenty k úsilí o budování občanské společnosti v Československu v letech 1945-1989. Brno 2003.
Vaculík, J.: Obecné dějiny novověku IV (1989-1918), 1. dotisk, 1. vydání. Brno 2003; 2 vydání. Brno 2005.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Nástin českých dějin 20. století. 2. vydání. Brno 2005.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Přehled českých dějin 1848-1989. 2. vyd. Brno 2005.
Vaculík, J.-Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. 1. dotisk 2. upraveného vyd. Brno 2007.
Vaculík, J.: Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy. 2.vyd. Brno 2010.
Štěpánek, K.-Vaculík, J.: Obecné dějiny novověku II.-III. (17.-18. století). 2. vyd. Brno 2011.

Další publikace:

Vaculík, J.: České menšiny v Evropě a ve světě. Praha : Libri, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7277-397-8.
Přehled stávajících českých emigrantských skupin ve 27 státech Evropy a 21 mimoevropských zemích. Publikace byla vydána s podporou GAČR - projekt č. 409/08/0161.

Department of History. Faculty of Education. Ed. J. Vaculík. Brno : MU, 2010. 12 s.
Informační příručka pro zahraniční hosty katedry publikuje její pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost.

Katedra historie. Informační příručka. Ed. J. Vaculík. Brno : MU 2010. 68 s. 5. vyd. 2010.
Příručka podává základní informace o katedře historie Pedagogické fakulty MU, její historii, soupis pracovníků v letech 1946 – 2010, současné personální obsazení, studijní programy, seznam diplomových prací obhájených v letech 1990 – 2010 a bibliografii členů katedry za léta 1990 – 2010.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 13. Ed. O. Zwettler a J. Vaculík. Brno, MU 1996. 131 s. ISBN 80-210-1283-8.
Sborník obsahuje deset historických a didakticko-historických studií z pera pracovníků katedry historie a domácích a zahraničních spolupracovníku.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 16. Ed. J. Vaculík. Brno, MU 1997. 156 s. ISBN 80-210-1603-5.
Sborník obsahuje deset historických a didakticko-historických studií z pera pracovníků katedry historie a externích spolupracovníků.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 17. Ed. J. Vaculík. Brno, MU 1999. 182 s. ISBN 80-210-2076-8.
Sborník obsahuje osm studií věnovaných archeologickému výzkumu katedry, dějinám novověku a didaktice dějepisu.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 18. Ed. J. Vaculík. Brno, MU 2001. 161 s. ISBN 80-210-2594-8.
Sborník obsahuje osm studií zahrnujících období od raného středověku do poválečného období. Dva materiály jsou věnovány problematice didaktiky dějepisu.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 19. Ed. J. Vaculík. Brno, MU 2003. 147 s. ISBN 80-210-3201-5.
Sborník obsahuje nové výsledky vědeckého bádání pracovníků katedry. Chronologicky zahrnuje období od Velké Moravy po období do druhé světové války. Neopomíjí ani problematiku didaktiky dějepisu.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských vid č. 20. Eds. J. Vaculík a J. Mihola. Brno, MU 2004 . 205 s. ISBN 80-210-3555-2.
Jubilejní dvacátý sborník katedry historie zahrnuje šest historických a čtyři didaktické studie, diskusi, zprávy a recenze. Historické studie probírají různá témata z dějin novověku, a to od 16. století po období po druhé světové válce.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 21. Eds. J. Vaculík a J. Mihola. Brno, MU 2006. 161 s. ISBN 80-210-4002-5.
Dvacátý první sborník katedry historie obsahuje šest historických a jednu didaktickou studii. Dále zde najdeme drobné články, pramenný materiál, diskusi, zprávy a recenze. Historické studie probírají různá témata z dějin a to od 13. stol. po období po druhé světově válce.

Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Ed. J, Vaculík. Brno, MU 1997. 126 s. ISBN 80-7204-059-6.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se zabývala historickým vzděláváním ve středoevropských zemích, a to v rámci srovnávacího evropského výzkumu historického vědomí středoškoláků Youth and History.

Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Eds. J. Vaculík a J. Mihola. Brno, MU 2003. 325 s. ISBN 80-210-3076-3.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference The role of history and history teachers in the sapiny of a multi-cultural society obsahuje čtyři hlavní referáty a příspěvky přednesené ve třech sekcích didaktiky dějepisu v ČR, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Publikace vyšla za podpory International Visegrad Fund.

Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Ed. J. Vaculík. Brno, MU 1996. 114 s. ISBN 80-7204-012-X.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané katedrou historie PdF MU, věnované tvorbě učebnic dějepisu pro základní a střední školy v komparaci středoevropských zemí.

Julínek, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno, MU 2004. 275 s. ISBN 80-210-3495-5.
Katedra historie se podílela na vydání čtyř vysokoškolských učebních textů didaktiky dějepisu, a to:
Opatřil, S.: Metodika dějepisu. Praha 1956.
Janovský, J.: Vybrané kapitoly z teorie dějepisného vyučování. Brno 1981.
Julínek, S.: Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu. Brno 1995.
Julínek, S. a kol.: základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2004.
Na této publikaci se podíleli didaktikové dějepisu i z dalších pedagogických a filozofických fakult.

Julínek, S.: Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu. MU, Brno 1995. 155 s. ISBN 80-210-1225-0.
Vysokoškolsky pojatý učební text zaměřený na didaktiku dějepisu. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol, které se zabývají předmětem didaktiky dějepisu jako specificky orientovaného pedagogického oboru, problematikou dějepisu jako vyučovacího předmětu a přípravou a organizací pedagogické praxe.

Klíma, B. a kol.: Mládež a dějiny. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2001. 199 s. ISBN 80-7204-191-6.
Publikace obsahuje výsledky mezinárodního výzkumného šetření a výzkumu historického vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. Národním koordinátorem projektu Youth and History v ČR byla katedra historie Pedagogické fakulty MU, a to v rámci grantového projektu MŠMT.

Klíma, B.: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. MU, Brno 1995. 234 s. ISBN 80-210-1243-9.
Monografie je výstupem několikaleté terénní i kabinetní výzkumné práce, zařazené mezi vědecké projekty Grantové agentury AV ČR. Souborně řeší všechny základní otázky svázané s historickým obrazem Znojemského hradu a jeho dějinným vývojem. Je prvním archeologickým dílem o národní kulturní památce – Znojemské rotundě. I když je prací vědeckou, je přístupna nejširšímu okruhu zainteresovaných čtenářů. Dílo bylo oceněno „Cenou rektora MU“ za významný tvůrčí čin.

Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů I. Praha, Sdružení Čechu z Volyně a jejich přátel 1997. 211 s. ISBN 80-901878-5-4.
První díl dějin české minority na Volyni zahrnuje období carského Ruska v letech 1868 - 1914. Zabývá se českým přistěhovalectvím a demografickými poměry, hospodářským, kulturním a společenským životem, náboženskými poměry, školstvím a politickým životem minority v tomto období.

Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů II. Praha, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 1998. 191 s. ISBN 80-901878-8-9.
Druhý díl dějin české minority na Volyni zahrnuje období let 1914 - 1945. Popisuje kulturní, školský a náboženský vývoj v obou částech Volyně - polské i sovětské. Poslední kapitola je věnována účasti volyňských Čechů v druhém odboji.

Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů III. Brno, MU 2001. 218 s. ISBN 80-210-2568-9.
Třetí díl dějin české minority na Volyni navazuje na dva předchozí díly, které obsáhly období let 1868 – 1945. Tento díl se soustřeďuje na léta 1945 – 1948 s přesahem do roku 1958. Zaměřuje se především na poválečnou reemigraci volyňských Čechů, jejich usídlování a perzekuci po únoru 1948. Publikace vyšla v rámci projektu GAČR Poválečné reemigrace a repatriace.

Vaculík, J.: Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno, MU 2002. 229 s. ISBN 80-210-2818-1.
Publikace shrnuje dosavadní poznatky o návratu 200 tisíc zahraničních krajanů do vlasti v letech 1945 – 1950. Kromě celkového hodnocení postupu reemigrace sleduje speciálni reemigraci z Maďarska, Volyně, Rumunska, Jugoslávie, Bulharska, Rakouska, Německa, Polska a Podkarpatské Rusi. Monografie vyšla v rámci projektu GAČR Poválečná reemigrace a repatriace.

Vaculík, J.: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Displaced Persons). Brno, MU 2004. 82 s. ISBN 80-210-3314-2.
Monografie věnovaná československým občanům, kteří v letech nesvobody 1938 – 1945 upadli nebo byli zavlečeni do ciziny a po válce byli repatriováni do vlasti. Publikace byla vydána v rámci projektu GAČR Poválečná reemigrace a repatriace.

Hofman, J. – Širc, V. – Vaculík, J.: Volynští Češi v prvním a druhém odboji. Praha, ČSBS 1999. 320 s. ISBN 80-7005-030-6.
Publikace přináší jmenovité seznamy účastníků prvního a druhého odboje z řad volyňských Čechů. Ti bojovali nejen v československých legiích za 1. světové války a v 1. Československém armádním sboru v SSSR za 2. světové války, ale i v ruské a polské armádě a v partyzánských jednotkách.

Vaculík, J.: Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945 – 1950. Praha, Národohospodářský ústav J. Hlávky 2005. 85 s.
Studie se zaměřila na reemigranty jako zdroj nových pracovních sil, zejména v zemědělství a lesnictví, méně již v průmyslu a živnostech.

Vaculík, J.: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945 – 1950. Brno, MU 1993. 157 s. ISBN 80-210-0585-8.
Monografie věnovaná poválečné reemigraci 200 tis. zahraničních krajanů vyšla ve Spisech Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jde o první komplexní zpracování této problematiky, a to na základě důkladného studia archivních pramenu.

Vaculík, J.: Češi v cizině 1850 - 1938. Brno, MU 2007. 209 s. ISBN 80-210-4297-1.
Monografie je věnovaná sociálněekonomické migraci českých občanu v letech 1850 – 1938. Publikace byla vydána s finanční podporou GAČR - projekt č. 409/04/0562.

Čapka, F.: Dějiny Moravy v datech. Akademické nakladatelství, Brno 2001. 216 s. ISBN 80-7204-210-X.
V chronologickém přehledu jsou přiblíženy moravské dějiny (zejména politické, hospodářské a státoprávní) od prehistorie až po současnost. Základem publikace jsou data a jejich příčinné souvislosti. Práce je bohatě ilustrována.

Čapka, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech. Libri, Praha 1998, 1999. Tři vydání (16 tisíc kusu). 1001 s. ISBN 80-7277-000-4.
Výklad se nesoustřeďuje pouze na dějiny Čech, ale zaznamenává i události ve vedlejších zemích Koruny české. Přináší rovněž přehledné tabulky panovníku, prezidentů, biskupů, arcibiskupů a složení všech vlád od roku 1848 po současnost (1999). Cenný je rovněž rejstřík osob s uvedením životopisných dat. Publikace je doplněna velkým množstvím názorných ilustrací. V roce 1998 obdržela významné ocenění – Zlatou stuhu.

Čapka, F.: Slovník českých a světových dějin. Akademické nakladatelství, Brno 1998. 431 s. ISBN 80-7204-081-2.
V abecedním řazení najdete v publikaci odpovědi na zhruba 3500 hesel (pojmů) významných událostí, jednání, konferencí, smluv, válek, bitev, historických a správních terminologií, dobových termínů apod., a to v co nejčtenější podobě. Hesla jsou vzájemně propojena formou odkazů. Některá z nich jsou doplněna výtvarným ztvárněním (pérovkami, mapkami).

Čapka, F.: Morava. Stručná historie států, sv. 15. Libri, Praha 2003. 159 s. ISBN 80-7277-168-8.
Text publikace zachycuje základní historicko-politický vývoj Moravy od pravěku po současnost včetně kulturních aspektů a encyklopedické heslo Morava přináší stručný přehled reálií.

Čapka, F. – Santlerová, K.: Procházka Brnem. Akademické nakladatelství, Brno 1995 – 2003 (4 vydání). 104 s. ISBN 80-7204-107-X.
Průvodce dějinami města Brna doplněný procházkou historickým centrem, brněnskými pověstmi a významnými osobnostmi města, přináší základní informace pro odbornou i laickou veřejnost. Je doplněn mapkou a ilustracemi památných míst. Byl přeložen do anglického, německého a ruského jazyka.

Králová , P. - Čapka, F.: Textová příručka k výuce dějepisu I. Od pravěku po raný novověk. Scientia, Praha 2004. 183 s. ISBN 80-7183-304-5.
Publikace představuje první díl souboru textů určených pro standardní vyuřovací hodinu dějepisu. Na ni bude navazovat Textová příručka II – Novověk a doba moderní. Vybrané dokumenty jsou doplněny kontrolními otázkami a úkoly.

Čapka, F.: Dějepis 8 (od r. 1648 do r. 1918). Scientia, Praha 2003. 178 s. ISBN 80-7183-305-3.
Látka učebnice je rozdělena do 33 lekcí. Každá z nich vedle výkladové části obsahuje materiál, s nímž žáci dále pracují (Dějepisné minimum, Vysvětlujeme, Důležitá data, Knihovnička, Otázky a úkoly). Učebnice je doplněna desítkami map, grafů, pérovek, ilustrací, časovými osami, závěrečným shrnutím apod.).

Čapka, F.: Dějepis 9 (od r. 1918 do současnosti). Scientia, Praha 2004. 176 s. ISBN 80-7183-323-1.
Učebnice je rozdělena na hlavní a nadstandardní pasáže, jež jsou určeny pro samostatnou práci v hodinš nebo pro domácí rozšiřující četbu. Každou kapitolu uzavírá přehledná část (Slovníček pojmů, Přehled důležitých dat a událostí, Knihovnička, otázky a úkoly). Učebnice je doplněna množstvím map, ilustrací, grafů, pérovek, časovými osami, závěrečným shrnutím apod.).

Čapka, F.: Vlastivěda. Obrazy z nejnovějších českých dějin 5. ročník. Alter, Praha 1996. 62 s. ISBN 80-85775-53-0.
Učebnice přibližuje žákům ZŠ některé stěžejní části z národních dějin od 18. století po současnost. Stručným a jazykově jednoduchým způsobem se prezentují události a osobnosti, s nimiž se žáci budou podrobněji seznamovat v hodinách dějepisu ve vyšších ročnících ZŠ. Text je bohatě ilustrován, doplněn metodickým materiálem.

Čapka, F. a kol.: Moravský Žižkov. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1992. 196 s. ISBN 80-85048-27-2.
Monografie dokumentuje dějiny této jihomoravské obce od jejího založení až po současnost, postihuje tradice a historický vývoj i růst ve spojitosti s rozvojem života jejich obyvatel.

Čapka, F. a kol.: Velké Bílovice. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1996. 421 s. ISBN 80-85048-60-4.
Rozsáhlá monografie o historii a současnosti známé obce na břeclavském okrese přináší vedle historického přehledu od pravěku i studie o místní přírodě, kultuře a národopisu. Je doplněna bohatou fotografickou dokumentací.

Čapka, F. a kol.: Prušánky. Vinařská obec Podluží. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1999. 278. s. ISBN 85-048-93-0.
Vlastivědná monografie patřičně mapuje historii této svérázné obce Podluží v jejím leckdy pohnutém vývoji, všímá si rovněž rozvoje a růstu kulturního života i místního folklóru, včetně duchovní sféry. Stranou nezůstaly i vinařské tradice s rázovitými vinnými sklepy.

Marečková, M.: Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen. Paseka, Brno 2004. 187 s. ISBN 80-7185-662-2.
K jedním z hlavních témat vědeckého zájmu autorky patří studium pomocných věd historických a jejich zařazení v rámci výuky společenských věd. Z této oblasti zájmu vychází i tato příručka, jež má sloužit uplatnění jedné z těchto pomocných věd – genealogie – v obecné praxi.

Archeologický výzkum velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Především v posledních několika letech budí zájem domácích i zahraničních odborníků - archeologů, historiků, historiků umění, ale také široké veřejnosti archeologický výzkum významného velkomoravského hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Toto mohutné opevněné výšinné sídlo o rozloze 20 ha představovalo v období 8. - 10. století n.l. mocensko-politické, církevní a obchodní centrum široké oblasti jz. Moravy a části Dolního Rakouska. Dlouho stálo stranou pozornosti a proto informace o jeho existenci a významu nepronikly jako u ostatních podobných nalezišť (Mikulčic, Starého Města u Uh. Hradiště, Pohanska u Břeclavi) tolik do povědomí našich občanu. Dnes se však situace mění a Znojmo - Hradiště je již zařazováno mezi nejvýznamnější velkomoravská centra.

Vlastní výzkum se zde rozvinul již v r. 1949. Byl zabezpečován Masarykovou univerzitou v Brně, konkrétně katedrou historie její Pedagogické fakulty. Tehdejší vedoucí výzkumu prof. F. Kalousek však záhy přenesl organizaci výzkumných prací na Filozofickou fakultu. Nakonec po několika letech archeologové znojemské hradiště zcela opustili. Věnovali pozornost ostatním velkomoravským lokalitám (Pohansku u Břeclavi). Znojmo tak nezachytilo velký rozvoj výzkumné činnosti v 60. - 70. letech a čekalo na novou etapu terénního bádání. Byla zahájena v r. 1986 v režii Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Vedením náročných prací byl pověřen Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. Svým odchodem z AÚ AV ČR na Masarykovu univerzitu v r. 1993 přenesl výzkum ve Znojmě opět na vysokou školu. Katedra historie PdF MU obdržela po řadě jednání na MK ČR jako jediná mezi podobnými pracovišti na našich vysokých školách dekret k provádění samostatných archeologických výzkumů ve Znojmě. Zařadila se tak do seznamu archeologických pracovišť. Od zmíněného roku 1993 se každoročně o prázdninách na Hradišti ve Znojmě uskutečňují rozsáhlá terénní bádání, která mají charakter hlavně zachraňovacích akcí.

Více informací o archeologickém výzkumu ve Znojmě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info