Rigorózní řízení

Veškeré informace zde

Rigorózní práce obhájené na katedře historie PdF MU

2003

KALETA, Petr: Haličskoukrajinská problematika v dílech Františka Řehoře, Ludvíka Kuby a Adolfa Černého. 124 s., Oponenti J. Vaculík a R. Vlček.

2007

RUBÁŠ, Stanislav: Vznik a vývoj akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve výuce dějepisu. 182 s., Oponenti L. Slezák a J. Vaculík.
VYHŇÁK, Pavel: Příspěvek k nejstarší historii jihomoravského vinohradnictví a možnostem jejího využití ve výuce dějepisu. 116 s., Oponenti B. Klíma a P. Pavloušek.

2010

STEJSKALÍKOVÁ, Jana: Náměty k využití aktivizujících výukových metod při výuce regionálních dějin ve školách mikroregionu Boskovicka. 222 s., Oponenti L. Slezák a F. Čapka.

2011

HANÁČEK, Martin: Příspěvek k historii německého jazykového ostrůvku na Vyškovsku v letech 1860-1946 a jeho didaktické využití (oponenti J. Slezák a J. Vaculík)
LACINA, Lubor: Příspěvek k vyučování dějin druhé světové války na Liberecku a Jablonecku (oponenti F. Čapka a L. Slezák)

2012

SVOBODOVÁ, Monika: Možnosti využití regionální historie se zaměřením na Moravský kras a okolí ve výuce dějepisu na základních školách, 15. 11. 2012, oponenti F. Čapka a František Hanzlík.
VICENÍKOVÁ, Martina: Možnosti využití regionálních dějin souměstí Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město při výuce dějepisu, 15. 11. 2012, F. Čapka a L. Slezák.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info