Vzdělání pro budoucnost

23. 8. 2021

Katedra historie, občanské výchovy a sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU vás u příležitosti 75. výročí založení PdF MU zvou na konferenci 

Problémy a výzvy společenskovědních oborů v 21. století

Datum

od 22. 9. do 23. 9. 2021

Místo konání

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, uč. 50, přízemí

Zahájení: doc. PhDr. Jiří Němec Ph.D. (děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Úvodní referát: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. (1. proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity): „Tři desetiletí po sametu aneb vzhůru dolů (s) českou vzdělávací politikou"

1) odborná celodenní konference – dopoledne hlavní referáty, odpoledne jednání v sekcích

2) seminář s učiteli ze základních a středních škol Brna a Jihomoravského kraje

Cílem konference je reagovat na aktuální problémy, podněty a zkušenosti spojené s výukou společenskovědních oborů na základních a středních školách, diskutovat o výběru učiva a jeho uspořádání, komparovat tradiční a moderní vyučovací formy, metody a prostředky, zabývat se vlivy mediální a mimoškolní sféry, zamýšlet se nad postavením společenskovědních oborů v kánonu vyučovacích předmětů a jeho úloze v současném rychle se měnícím světě zabývat.
Příspěvky z konference budou publikovány v odborné knize.

Konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a 1. náměstka primátorky Statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Oficiální stránka konference


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info