Aktuálně - jarní semestr 2021

31. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věřím, že se ke všem z Vás dostávají zásadní informace z vedení Masarykovy univerzity nebo z vedení Pedagogické fakulty. Jednotlivé katedry, tedy i naše katedra historie, se stanoveným nařízením a termínům podřizují. Vývoj koronavirového dramatu nelze předjímat, situace a na ni navazující nařízení se stále mění a termíny posouvají, proto je i ty stávající takto třeba vnímat.

Aktuálně platí, že kontaktní výuka je z rozhodnutí rektora MU pozastavena. Jarní semestr proběhne do odvolání POUZE DISTANČNÍ FORMOU. Způsob nastavení distanční výuky je především na učitelích jednotlivých předmětů. Předpokládám, že všichni mají od začátku semestru doporučenou literaturu (knihovny jsou zavřeny,ale počínaje Národní knihovnou až po knihovnu PdF MU se snaží co nejvíce titulů digitalizovat a zpřístupnit). Platí zadané úkoly - seminární práce, recenze, referáty - je třeba je ve vyžádané formě zasílat učitelům ke kontrole. Kontrolujte pravidelně úschovny studijních materiálů k jednotlivým předmětům na ISu, kam učitelé vkládají různé distanční opory, osnovy k samostudiu, texty, mapy a další materiály.

Státní závěrečná zkouška (SZZ) jární semestr 2021
Studenti jsou povinni řídit se harmonogramem PdF MU zveřejněným na stránkách informačního systému Masarykovy univerzity - viz odkaz

Více na: https://www.muni.cz/ a https://www.ped.muni.cz/

Do 20.dubna je třeba splnit předepsané zkoušky, zápočty a kolokvia.

Sledujte, prosím, další informace na internetových stránkách Pedagogické fakulty a na stránkách Masarykovy univerzity, ty jsou ZÁVAZNÉ a můžou se podle dalšího vývoje měnit.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Jiří Mihola

PS V případě nutného dotazu, nesrovnalosti nebo problému s předměty katedry historie mě, prosím, kontaktujte buď mailem nebo telefonicky či SMS na níže uvedeném čísle.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
vedoucí katedry historie
Mob: 604 43 22 01


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info